Nijborgmeen 1
3844CG
Harderwijk
Tel. 06-41233896
Het uurtarief wat ik hanteer is € 5,75 per uur. Dit is exclusief de kosten die het gastouderbureau hanteert.
Op de website van het gastouderbureau kunt u deze kosten vinden. Ik werk niet met 1 specifieke gastouderbureau.
De keus van het gastouderbureau laat ik aan de ouders over.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag zijn ouders wel verplicht om via een gastouderbureau de opvang administratief te regelen.
Omdat ik opgenomen ben in het landelijke register kinderopvang heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van diverse zaken:

• uw inkomen en dat van uw partner;
• of uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaat;
• of u werkt of een traject naar werk volgt.

Op de website van de Belastingdienst vindt u alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag.
Als pleegouder, adoptieouder, alleenstaande of gescheiden ouder komt u ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl
Om de kinderopvangtoeslag aan te vragen moet u naar www.toeslagen.nl > kinderopvangtoeslag.